Resum concurs de trasllats a Catalunya 2012

 • Les adjudicacions definitives de secundària i inspecció 7 juny •  Seguiment de les diferents  fases del concurs de trasllats a la resta de CCAA (+)

  A la Mesa sectorial CCOO va demanar  que per facilitar la col·locació definitiva del professorat provisional, així com assegurar la mobilitat de la resta, que apareguin totes les vacants al concurs.

  Calendari previst

  Calendari previst Cos de mestres Cos de secundària
  Vacants provisionals
  Resolució provisional Adjudicacions provisonals
  Termini per presentar reclamacions i/o desistiments: de l'1 al 6 d'abril, ambdós inclosos. 
   5 dies hàbils per a presentar reclamacions i renúncies.
  Vacants definitiva
  Concurs de trasllats: Vacants definitives  Retirar documentació presentada: finals de juliol o setembre 2011?

  Dos mesos després de la publicació de la llista definitiva, es disposarà d’un mes perquè els participants puguin retirar la documentació presentada.  COS DE MESTRES:   DOGC 22/11: RESOLUCIÓ EDU/3679/2010, de 12 de novembre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts-escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts-escola i a centres de formació de persones adultes.  SECUNDÀRIA, EOI, ARTS, CFA..: DOGC 22/11: RESOLUCIÓ EDU/3680/2010, de 12 de novembre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes.
  Mapa centres