Missatge adreçat a la responsable de relacions sindicals del Departament. Per cobrir amb substituts les absències dels companys cridats a formar part de les comissions de valoració del CGT.


Senyora Maria Teresa Gonzàlez

Ens adrecem a vostè per reiterar la demanda feta a la darrera mesa sectorial sobre el Concurs General de Trasllats, per cobrir les absències al centre per part del professorat que forma part de les comissions de valoració.


Esperem la vostra resposta.
Salutacions cordials

Barcelona 17 de novembre de 2014

Marc Sangüesa
Responsable d'educació pública de la Federació d'Educació de CCOO de Catalunya

Aquest és el missatge adreçat a la responsable de relacions sindicals del Departament, reiterant la demanda de cobrir amb substituts les absències dels companys cridats a formar part de les comissions de valoració del CGT.