El concurs de trasllats al País Valencià i les Balears

El concurs de trasllats de 2014 és estatal (com cada 2 anys)-El funcionariat de carrera amb destinació definitiva (obtinguda fa, com a mínim, dos anys) podrà optar a places de la seva CCAA i també de la resta de territoris de l’estat. 
-El professorat funcionari de carrera sense destinació definitiva ("propietari provisional")  ha de concursar obligatòriament i només podrà accedir a places definitives de la comunitat on va aprovar les oposicions.
-El funcionariat de carrera amb destinació definitiva de la resta de l’estat podrà optar a places al País Valencià o de les Balears, seguint el procediment i instruccions de la comunitat autònoma on tenen la definitiva.


Convocatòria del concurs de trasllats 2014/15 País Valencià


Convocatòria del concurs de trasllats 2014/15 Balears