Missatge adreçat a la responsable de relacions sindicals del Departament. Per cobrir amb substituts les absències dels companys cridats a formar part de les comissions de valoració del CGT.


Senyora Maria Teresa Gonzàlez

Ens adrecem a vostè per reiterar la demanda feta a la darrera mesa sectorial sobre el Concurs General de Trasllats, per cobrir les absències al centre per part del professorat que forma part de les comissions de valoració.

Esperem la vostra resposta.
Salutacions cordials

Barcelona 17 de novembre de 2014

Marc Sangüesa
Responsable d'educació pública de la Federació d'Educació de CCOO de Catalunya

El concurs de trasllats al País Valencià i les Balears

El concurs de trasllats de 2014 és estatal (com cada 2 anys)

Preguntes més freqüents concurs de trasllats 2014

Preguntes més freqüents trasllats 2014

Vídeo de la xerrada telemàtica sobre concurs de trasllats 2014

El següent vídeo és fruit de la xerrada telemàtica sobre el concurs de trasllats organitzada per les  federacions d'educació de Catalunya, País vaelncià i les Illes Balears. Conté les resposta a les múltiples preguntes que ens heu fet arribar. És possible accedir directament a les preguntes i respostes, facilitant així la seva consulta.

Convocatòria concurs de trasllats 2014

CALENDARI CONCURS TRASLLATS

  • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 24 de novembre de 2014
  • Publicació de la llista de participants amb la puntuació: gener de 2015
  • Publicació de la llista amb l'adjudicació provisional: març de 2015
  • Publicació de la llista amb l'adjudicació definitiva: maig de 2015

Xerrades sobre el concurs de trasllats a diversos territoris


La Federació d'Educació de CCOO durà a terme una seguit de xerrades a diferents territoris.


Presentacions (resums) de la convocatòria (trasllats 2014)


  • Presentacions realitzades pels delegats de CCOOeducació de Lleida (David) i Girona (Marçal)

Codis especialitats (mestres) Trasllats 2014

Llocs objecte de provisió

Els llocs de treball en escoles i dels dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola dependents del Departament d’Ensenyament objecte de provisió d’aquest concurs són els següents i tenen assignats els codis que s’especifiquen:

Codis especialitats (secundària) Trasllats 2014

Especialitats

Codis d’especialitatsEl dret preferent en el concurs de trasllats 2014 (cos de mestres)

II. Fase de dret preferent a centre


El dret preferent en el concurs de trasllats 2014 (secundària i inspecció)

Fases del procediment de concurs de trasllats


Barem cos de mestres Trasllats 2014

Barem Inspecció Trasllats 2014

Annex 7

Barem de mèrits aplicable als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació


Els mestres d'ESO i la provisió de llocs de mestres en instituts (trasllats 2014)

Provisió de llocs de mestres en instituts