Nombre de participants al Concurs de trasllats 2012

Adjunt us  trameto les dades sol.licitades per les organitzacions sindicals en la sessió del 30 de gener de 2013 de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, sobre la participació del personal docent, tant voluntària com forçosa, en la convocatòria del concurs de trasllat d’àmbit estatal de l’any 2013.