Resum concurs de trasllats a Catalunya 2012

Llista amb l'adjudicació definitiva trasllats 2012

Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d'Educació

Llista amb l'adjudicació definitiva

Vacants definitives trasllats 2012

Vacants definitives  trasllats 2012-2013

Resultats de les resolucions provisionals Trasllats 2012

Resultats de les resolucions provisionals Trasllats 2012-2013


Nombre de participants al Concurs de trasllats 2012


Vacants provisionals concurs de trasllats 2012

VACANTS  COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ ENS/199/2013, de 4 de febrer, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents a la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i en instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola i en centres de formació de persones adultes.

Llista de participants amb puntuació (concurs de trasllats 2012)