Propera convocatòria concurs de trasllats 2012


PROPERA  CONVOCATÒRIA  CONCURS TRASLLATS 2012-2013

Pdf (+)

Publicada al BOE de 5 de novembre  la convocatòria marc  dels concursos de trasllats curs 2012-2013


Data publicació DOGC:  31 d’octubre (?)


El termini de presentació d'instàncies de participació per a tots els concursos de trasllats serà de 15 dies hàbils comptats a partir del 6 de novembre: del 6 de novembre al 22 de novembre.
La convocatòria de Catalunya haurà de sortir al DOGC abans del 6 de novembre.
Els participants hauran de presentar una única sol.licitud per a cada cos pel que participin.  
Les administracions educatives hauran de determinar les vacants provisionals i definitives dels centres i llocs corresponents al seu àmbit de gestió amb anterioritat a les següents dates:

Convocatòries concurs de trasllats 2012/2013
  • Resolucions molt semblants a les de fa dos anys
  • No hi haurà destinació d’ofici o  sigui  si es participa al concurs  i no obtenen cap destinació dels llocs sol·licitats quedaran sense destinació (aleshores recordar que caldrà participar a les adjudicacions d’estiu – final de curs-)
  • Per les persones que van participar fa dos anys  es podrá recuperar el barem  dels apartats en que  es va tenir la máxima puntuació
  • Es valorarà el nivel D de català o equivalent  (fa dos anys no es va valorar)

Calendari

·        Data publicació DOGC:  31 d’octubre
·        Termini de sol·licituds:  del 6 de novembre al 22 de novembre ( ambdós inclosos)
·        Publicació llista admesos i exclosos i puntuació: al voltant de 21 de gener (5 dies per posibles reclamacions)
·        Publicació vacants provisionals:  abans de 15 de febrer
·        Publicació resolució provisional: 14  de març
·        Reclamacions resolución provisional: 5 dies hàbils a partir de l’endemà de resolució provisional
·        Publicació vacants definitives:  abans 12 d’ abril
·        Resolució definitiva:  14 de maig 


Els concursos es resoldran segons els bàrems annexos a l'ordre.

  • Annex III: Barem de prioritats per  l' adjudicació de destinacions mitjançant  concurs de trasllats  d'àmbit estatal per a tots els cossos de personal funcionario docent que imparten docencia. (per a tots els cossos docents).
  • Annex  IV: Barem  pels Cossos d'inspectors,.
Els efectes de les resolucions de les convocatòries dels concursos de trasllats seran en data a d'1 de setembre de 2013.
Les destinacions adjudicades a la resolució definitiva són irrenunciables.


Cuerpos de funcionarios docentesOrden ECD/2107/2012, de 27 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2012/2013, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.