Resolució provisional. Cossos de la Inspecció d'Educació i d'ensenyaments secundaris. Trasllats 2010

Termini per presentar reclamacions i/o desistiments: del 13 al 18 d'abril, ambdós inclosos.