Concurs de trasllats 2010: publicades al DOGC les vacants provisionals

  • Resolució provisional concurs de trasllats i barem:
  • Cos de Mestres: La  resolució provisional del concurs de trasllats que estava prevista el 28 de març es retardarà uns dies: possiblement surti el dijous 31 de març
  • dilluns 4 d'abril : cossos de secundària
  • Hi haurà cinc dies hàbils per poder presentar reclamacions