Trasllats com a conseqüència de la Fusió i Creació de nous Centres Educatius


Publicades al DOGC resolucions concursos de trasllats curs 2010Resolució definitiva concurs de trasllats. Cos de mestres trasllats 2010


Publicades al DOGC vacants definitives concurs trasllats 2010

Concurs de trasllats 2010: Vacants definitives


Resolució provisional. Cossos de la Inspecció d'Educació i d'ensenyaments secundaris. Trasllats 2010

Termini per presentar reclamacions i/o desistiments: del 13 al 18 d'abril, ambdós inclosos.


Concurs de trasllats (resolució provisional cos de mestres) (2010/11)


Concurs de trasllats 2010: publicades al DOGC les vacants provisionals

Les fases del concurs de trasllats 2010

Calendari previst