Secundària: Especialitats de la fase de concurs de trasllats 2010

Especialitats de la fase de concurs de trasllats
Cossos d’ensenyaments secundaris:

El professorat que participa en la fase de concurs de trasllats ha d’indicar les especialitats per ordre de preferència, amb un màxim de sis.