Concurs general de trasllats 2010


 Baremació i llistats provisionals (+)

Si vols conèixer el CALENDARI de la convocatòria, clica aquí... (+)


NOTA DEL DEPARTAMENT"Des del vespre del dia 10 de desembre i fins al matí de dissabte 11 no es podrà accedir, per cap de les vies, a l'aplicació telemàtica de sol·licituds de participació al concurs de trasllats.
D'altra banda, es poden produir dificultats d'accés en moments de gran concurrència de participants per la via de codi d'usuari o usuària d'Època/Atri. En aquest cas, és aconsellable que entreu per la via alternativa de codi d'usuari o usuària temporal. Un cop hi hàgiu accedit, recuperareu les dades i podreu continuar amb la sol·licitud iniciada amb el codi d'Època/Atri."

CCOO continuem exigint solucions amb urgència a aquests problemes. S’havien de preveure l’entrada massiva de persones, així com els colls en els diferents moments. La dimensió de la plantilla no es correspon amb les capacitats d’accés. I no es pot limitar l’accés per problemes
tècnics i aliens al professorat que participa. 


Calendari :  del dijous 25/11 al dimarts 14/12


Tota la info sobre el concurs de trasllats a la resta de CCAA (+), amb els "DOGCs" de cada convocatòria...(inclouen els codis...)

Web Departament sobre el concurs de trasllatsCOS DE MESTRES:   DOGC 22/11: RESOLUCIÓ EDU/3679/2010, de 12 de novembre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts-escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts-escola i a centres de formació de persones adultes.SECUNDÀRIA, EOI, ARTS, CFA..: DOGC 22/11: RESOLUCIÓ EDU/3680/2010, de 12 de novembre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes.
Mapa centres