Funcionaris en pràctiques 2012: DOCUMENTACIÓEls participants funcionaris en pràctiques, que obtindran destinació, en ocasió de vacant, per número d’ordre en la resolució del procés selectiu i no per barem, no han d’emplenar les pantalles corresponents als mèrits, ja que participen amb zero punts.
Quina documentació han de presentar els funcionaris en pràctiques d’enguany?: 

CAP!!

Donat que participeu amb zero punts, en cap cas haureun de presentar cap tipus de documentació.

Ara bé, cal imprimir-se els fulls que es generen per a qualsevol posterior reclamació o modificació de les peticions…(dins del periode de peticions)

El professorat que aquest curs tinguin estiguin fent les pràctiques (funcionaris en pràctiques durant aquest curs 2012/2013) no han de presentar cap documentació. Concursen amb ZERO punts, segons l’ordre de que van quedar a l’oposició. Ah: només poden participen per l' especialitat de les opos!