Catedràtics: vacants a les que participen? (Trasllats 2010)


Cossos d’ensenyaments secundaris:

El personal dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’escoles oficials d’idiomes i d’arts plàstiques i disseny participaran en aquest concurs pel seu cos de catedràtics.

Pel que fa a les vacants, participaran conjuntament amb el personal dels cossos de professorat dels nivells corresponents, a les mateixes vacants, sens perjudici dels mèrits específics que els siguin d’aplicació per la seva pertinença als esmentats cossos de catedràtics.