Baremació 2010


Formació: 
Es valora tota la realitzada fins el darrer dia de la presentació de sol·licituds. Cal indicar-la en l’aplicació i entregar la documentació que no es tingui registrada als SSTT corresponents

Càrrecs: 
compten només els realitzats des de que ets funcionari de carrera i es tanquen a la data límit de presentació de sol·licituds per a tots els participants

Antiguitat
Es valora només des de que ets funcionari de carrera!!!

-Els mèrits en referència a l’antiguitat...
Tots els mèrits es tanquen el darrer dia de la presentació de sol·licituds